SOHACO GROUP | SIRO HO PROSPAN | TYROSUR GEL |

Trong khi nhiều triệu chứng khác nhau bắt đầu nảy lên để báo hiệu rằng bạn đang ở trong tiền mãn kinh, thì dấu hiệu quan trọng nhất là sự thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

Định nghĩa "thay đổi chu kỳ kinh nguyệt" những gì?

Thông thường, khoảng thời gian giữa chu kỳ của bạn trở nên ngắn hơn và chảy máu trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, mỗi người phụ nữ là khác nhau, và bạn có thể nhận thấy điều ngược lại – chu kỳ kéo dài và giảm lượng máu ở mỗi kỳ kinh nguyệt. Bạn cũng có thể nhận thấy bạn bị mất kinh trong một khoảng thời gian dài. Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt là tất cả những gì bất thường về kỳ kinh và lượng kinh.

Nguyên nhân?

Đó là sự thay đổi trong nội tiết tố của bạn trong thời gian tiền mãn kinh làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của cơ thể. Biến động nội tiết tố ảnh hưởng đến sự rụng trứng và kinh nguyệt.

Bạn có thể làm những gì?

Chú ý trong khi những thay đổi trong mô hình kinh nguyệt là bình thường trong quá trình tiền mãn kinh, các điều kiện khác có thể gây ra chảy máu kinh nguyệt bất thường.


THAY ĐỔI CHU KỲ KINH NGUYỆT THAY ĐỔI CHU KỲ KINH NGUYỆT
1.5/5 575